Ak máte záujem stať sa členom Česko-slovenskej asociácie porovnávacej literárnej vedy (ČSAPLV), pozorne si prečítajte stanovy asociácie a pošlite mail so žiadosťou o členstvo na adresu csaplv@centrum.sk. Svojou prihláškou potvrdzujete súhlas s povinnosťami a právami člena asociácie.