Ústav svetovej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

12. – 13. 2. 2020

PROGRAM

12. február 2020 (streda)

8:30 – 9:00 REGISTRÁCIA

9:00 – 9:30 OTVORENIE KONFERENCIE

ÚVODNÝ REFERÁT: CÉSAR DOMÍNGUEZ

Zones of Indistinction as Enclaves in the Mediterranean Literary Centrism

Moderátor: Róbert Gáfrik

9:30 – 9:50 CHARLES SABATOS

The Danube as a Transnational Framework for European Literature

9:50 – 10:10 MARINA JANJIĆ

National Literature as a Way of Preserving Identity the Serbian Diaspora in the Global World

10:10 – 10:30 DISKUSIA

10:30 – 10:50 PRESTÁVKA

10:50 – 11:10 DANIJELA KOSTADINOVIĆ

Narrative Discourse of the Breakup of Yugoslavia, Identity and Globalization Crises in
Contemporary Macedonian Prose: The Navel of the World by Venko Andonovski, The Roots of Life and the Roots of Death by Metodi Manev and A Spare Life by Lidija Dimkovska

11:10 – 11:30 ADRIANA RADUCANU

Myth, Literature, and History in Ismail Kadareʼs House of Beautiful

11:30 – 11:50 BÜKE SAĞLAM

Symbolic Selves: Understanding the Role of the National Identities in Laurent Binetʼs HHhH

11:50 – 12:10 DISKUSIA

12:10 – 13:30 OBEDNÁ PRESTÁVKA

Moderátor: Miloš Zelenka

13:30 – 13:50 MATEUSZ CHMURSKI

Utopia, Retrotopia (and beyond?): Central Europe as Revisited by Olga Tokarczuk

13:50 – 14:10 ANTON POKRIVČÁK

National Stereotypes in Thomas Bellʼs Out of This Furnace

14:10 – 14:30 DISKUSIA

14:30 – 15:30 VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČSAPLV

15:30 SPOLOČNÝ PROGRAM

PROGRAM

13. február 2020 (štvrtok)

Moderátorka: Mária Bátorová

9:00 – 9:20 RÓBERT GÁFRIK

Trampoty so svetovou literatúrou

9:20 – 9:40 MILOŠ ZELENKA

Teorie kulturního dědictví a literární paměti v prostoru mezi „národním“ a „postnárodním“

9:40 – 10:00 ALEXEJ MIKULÁŠEK

Několik poznámek k pojmu „židovská literatura“ (se zřetelem k vybraným encyklopediím)

10:00 – 10:20 DISKUSIA

10:20 – 10:40 PRESTÁVKA

10:40 – 11:00 IVAN ŠUŠA – PATRIZIA PRANDO

(Nad)národné aspekty talianskej memoárovej literatúry s témou holokaustu

11:00 – 11:20 ANNA ZELENKOVÁ – SILVIA POKRIVČÁKOVÁ

Niekoľko komparatistických poznámok ku kategóriám „národné“ vs. „svetové“, „historické“ vs. „súčasné“, „vlastné“ a „cudzie“

11:20 – 11:40 KATARÍNA ZECHELOVÁ

Ideál verzus realita. Multikulturalizmus verzus patriotizmus v tvorbe rakúskych spisovateľov Stefana Zweiga a Evy Rossmannovej. (Otvorený svet a jeho obraz v umení a literatúre)

11:40 – 12:00 DISKUSIA

12:00 – 13:30 OBEDNÁ PRESTÁVKA

Moderátor: Alexej Mikulášek

13:30 – 13:50 PETR KUČERA

Postavy Němců v prózách současných českých autorek

13:50 – 14:10 ZVONKO TANESKI

Umelecký preklad ako svedectvo transkultúrneho obratu – migrácia vs. integrácia: prítomnosť južnoslovanských spisovateľov v slovenskej kultúre po roku 1989

14:10 – 14:30 RENÁTA BOJNIČANOVÁ

Súčasné podoby slovenského historického románu ako symptóm snahy o formovanie postnárodného vedomia

14:30 – 14:50 MÁRIA BÁTOROVÁ

Národné a nadnárodné aspekty slovenskej literárnej moderny

14:50 – 15:30 DISKUSIA

15:30 UKONČENIE KONFERENCIE

Mediznárodná vedecká konferencia Národné a postnárodné rámce v európskych literatúrach

Post navigation


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *