Cenzúra a autocenzúra v súčasnej literatúre

ed. Dobrota Pucherová

Toto číslo skúma úlohu a fungovanie cenzúry a auto­ cenzúry v literatúre po roku 1990. „Cenzúra“ je tu chápaná široko, ako rôzne formy štrukturálnej regulácie. Štúdie zamerané na sedem krajín sveta – Slovensko, Francúzsko, Rusko, Čína, Irán, Egypt a Uganda – ukazujú, ako veľmi sa líšia hranice spoločensky akceptovateľného literárneho výrazu a spôsoby kultúrnej regulácie literatúry vo svete.

e d i t o r i á l
Dobrota Pucherová
Cenzúra a autocenzúra v súčasnej literatúre (stiahnuť PDF)

š t ú d i e – t é m a
Pavel Matejovič
Transformácie cenzúry v súčasnom literárnom diskurze (s príkladmi zo slovenského kultúrneho prostredia) (abstrakt)
Ján Drengubiak
Sprisahanecké myslenie v„cenzurovanom“ diele Richarda Milleta (abstrakt)
Valerij Kupka
Podoby cenzúry v súčasnej ruskej literatúre (abstrakt)
Kamila Hladíková
Literární cenzura a autocenzura v Číne: Dvě případové studie
Zuzana Kříhová
Literární cenzura v Iránu: Nesnesitelné břemeno autorského a vydavatelského bytí (abstrakt)
Katarína Bešková
Súčasné podoby literárnej cenzúry v Egypte (abstrakt)
Dobrota Pucherová
„My nevydávame ženskú literatúru“: Cenzúra a autocenzúra literárnej tvorby v Ugande (abstrakt)

r e c e n z i e

Róbert Gáfrik: Zobrazovanie indie v slovenskej literatúre (Miloš Zelenka)

Mircea Martin – Christian Moraru – Andrei Terian (eds.): Romanian Literature as World literature(Libuša Vajdová)

Libuša Vajdová – Jana Páleníková – Eva Kenderessy: Dejiny rumunskej literatúry (Libuše Valentová)

Horst-Jürgen Gerigk (Hrsg.): Turgenjew – der russische Europäer. Fünf Vorträge der Turgenjew-konferenz 2016 in Baden-Baden (Stefan Simonek)

Emer O’Sullivan – Andrea Immel (eds.): imagining Sameness and Difference in Children’s literature – From the Enlightenment to the Present Day (Kristína Kállay)

Warwick Research Collective: Combined and Uneven Development: Towards a new Theory of World literature (Dobrota Pucherová)

Nové číslo na stránke WLS