Predseda

doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.

Podpredseda

prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.

Členovia predsedníctva

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
prof. PhDr. Anton Pokrivčák, CSc.
doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.